Uvjeti degradacije

(1). Plastična zabrana

U Kini,

Do 2022. značajno će se smanjiti potrošnja jednokratnih plastičnih proizvoda, promovirati alternativni proizvodi, a značajno će se povećati udio plastičnog otpada koji se koristi kao resurs i energija.

Do 2025. godine u osnovi će se uspostaviti sustav upravljanja proizvodnjom, prometom, potrošnjom, recikliranjem i zbrinjavanjem plastičnih proizvoda, značajno će se smanjiti količina plastičnog otpada na odlagalištima u ključnim gradovima, a zagađenje plastikom učinkovito će se kontrolirati.

U Kini – 10. travnja 2020. pokrajina Heilongjiang počela je tražiti mišljenja o standardu klasifikacije gradskog kućnog smeća.

Na A

1.Degradacija

Pod utjecajem okolišnih uvjeta, nakon određenog vremenskog razdoblja i koji uključuje jedan ili više koraka, struktura prolazi kroz značajne promjene i gubitak performansi (kao što je integritet, relativna molekularna masa, struktura ili mehanička čvrstoća).

2.Biorazgradnja

Razgradnja uzrokovana biološkim aktivnostima, posebice djelovanjem enzima, uzrokuje značajne promjene u kemijskoj strukturi materijala.

Budući da se materijal postupno razgrađuje mikroorganizmima ili određenim organizmima kao izvoru hranjivih tvari, to rezultira gubitkom kvalitete, performansama, kao što je pad fizičke izvedbe, i na kraju uzrokuje razlaganje materijala na jednostavnije spojeve ili elemente, kao što je ugljični dioksid (CO2 ) ili/i metan (CH4), voda (H2O) i mineralizirane anorganske soli elemenata sadržanih u njima, te nova biomasa.

3. Konačna aerobna biorazgradnja

U aerobnim uvjetima, materijal se konačno razgrađuje od strane mikroorganizama na ugljični dioksid (CO2), vodu (H2O) i mineralizirane anorganske soli elemenata koji se u njemu nalaze i novu biomasu.

4. Krajnja anaerobna biorazgradnja

U anoksičnim uvjetima, materijal se konačno razgrađuje mikroorganizmima na ugljični dioksid (CO2), metan (CH4), vodu (H2O) i mineralizirane anorganske soli elemenata koji se u njemu nalaze i novu biomasu.

5. Kapacitet biološke obrade-biološka lječivost (biološka lječivost)

Potencijal materijala da se kompostira u aerobnim uvjetima ili biološki probavi u anaerobnim uvjetima.

6. Pogoršanje-pogoršanje (pogoršanje)

Trajna promjena u gubitku fizikalnih svojstava plastike zbog oštećenja određenih struktura.

7.Dezintegracija

Materijal se fizički lomi u iznimno fine fragmente.

8.Kompost (komost)

Organski regenerator tla dobiven biološkom razgradnjom smjese. Smjesa je uglavnom sastavljena od biljnih ostataka, a ponekad sadrži i neke organske tvari i određene anorganske tvari.

9.Kompostiranje

Metoda aerobne obrade za proizvodnju komposta.

10.Kompostabilnost-kompostabilnost

Sposobnost materijala da se biorazgradi tijekom procesa kompostiranja.

Ako je deklarirana sposobnost komposta, mora se navesti da je materijal biorazgradiv i dezintegrirajući u sustavu kompostiranja (kao što je prikazano u standardnoj metodi ispitivanja), te da je potpuno biorazgradiv u konačnoj upotrebi komposta. Kompost mora zadovoljavati relevantne standarde kvalitete, kao što je nizak sadržaj teških metala, bez biološke toksičnosti i bez vidljivih vidljivih ostataka.

11.Razgradiva plastika (razgradiva plastika)

U određenim uvjetima okoliša, nakon određenog vremenskog razdoblja i koji sadrže jedan ili više koraka, kemijska struktura materijala se značajno mijenja i određena svojstva (kao što su integritet, molekularna masa, struktura ili mehanička čvrstoća) se gube i/ili plastika slomljeno je. Za ispitivanje treba koristiti standardne metode ispitivanja koje mogu odražavati promjene u performansama, a kategoriju treba odrediti prema načinu degradacije i ciklusu uporabe.

Vidi biorazgradivu plastiku; plastika koja se može kompostirati; termo-razgradiva plastika; svjetlo razgradive plastike.

12.Biorazgradiva plastika (biorazgradiva plastika)

U prirodnim uvjetima kao što su tlo i/ili pješčano tlo, i/ili specifični uvjeti kao što su uvjeti kompostiranja ili uvjeti anaerobne digestije ili u tekućinama vodenih kultura, razgradnja je uzrokovana djelovanjem mikroorganizama u prirodi i konačno se potpuno razgrađuje u ugljični dioksid ( CO2) ili/i metan (CH4), voda (H2O) i mineralizirane anorganske soli elemenata sadržanih u njima, kao i nova plastika od biomase. 

Vidi: razgradiva plastika.

13. Plastika razgradiva toplinom i/ili oksidom (plastika razgradiva toplinom i/ili oksidom)

Plastika koja se razgrađuje uslijed topline i/ili oksidacije.

Vidi: razgradiva plastika.

14. Fotorazgradiva plastična folija (fotorazgradiva plastična folija)

Plastika koja se razgrađuje djelovanjem prirodne sunčeve svjetlosti.

Vidi: razgradiva plastika.

15.plastika koja se može kompostirati

Plastika koja se može razgraditi i dezintegrirati u uvjetima kompostiranja zbog procesa biološke reakcije, te konačno potpuno razgraditi na ugljični dioksid (CO2), vodu (H2O) i mineralizirane anorganske soli elemenata sadržanih u njoj, kao i na novu biomasu, i sadržaj teških metala, ispitivanje toksičnosti, ostataka otpada, itd. konačnog komposta moraju zadovoljiti zahtjeve relevantnih standarda.


Vrijeme objave: 18. svibnja 2021